CareX

CareX är vårt egenproducerade varumärke som har specialiserat sig mot sportskademateriell. CareX är utvecklat både för motionärer samt den professionella utövaren/terapeuten. Sortimentet utvecklas i samarbete med specialister och testas av professionella utövare för att kunna säkra för bästa möjliga kvalitet och funktionalitet.

Comments are closed.

  • © 2018 | Ultimate Nordic AS | Industrivägen 1, 171 48 Solna | Tel. 08-410 515 80 | info@ultimatenordic.se